รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
ค่าคอมมิชชั่นพันธมิตร
แนวทางการตรวจสอบ
รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
ค่าคอมมิชชั่นพันธมิตร
แนวทางการตรวจสอบ

Testing.com 2023 รีวิว

คะแนนของเรา:
6
คะแนนจากผู้ใช้:
6
ประเภทการเก็บตัวอย่าง DNA:
ที่ปัดกระพุ้งแก้ม
  • STD
เขียนโดย Elly Hancock ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2020
  • STD

Update: Health Testing Centers, a provider of direct-to-consumer lab testing services, has been acquired by Testing.com. Unlike Health Testing Centers, Testing.com does not sell lab tests to consumers, but instead provides guides and resources for at-home testing. If you’re looking for a reliable alternative for STD testing, Let’s Get Checked is a top choice. With a diverse range of tests and consistently high customer satisfaction ratings, Let’s Get Checked is the perfect solution for those seeking accessible and affordable at-home testing.

Testing.com is an online service aimed at helping people manage their health through easy-to-use at-home lab tests. They offer a variety of tests, from blood work to hormone checks and DNA analysis. Their goal is to provide thorough guidance and resources, allowing users to order lab tests without the hassle of going to a doctor’s office or lab facility.

Testing.com provides users with a comprehensive overview of different at-home lab testing services. It hosts reviews of leading providers in the industry, helping individuals to make informed choices based on trustworthy information. A distinctive feature of Testing.com is its dedication to providing a free consultation service led by qualified medical professionals. This addition significantly improves the user experience, offering tailored advice during the entire testing journey.

At-Home Testing Guides For 30+ STD Tests

Testing.com offers a range of STD test guides to help individuals make informed decisions about their sexual health. These guides provide detailed information on different types of STDs, their symptoms, and how they can be transmitted. Additionally, Testing.com offers guidance on various testing options available for STDs, including at-home test kits and testing at local clinics. 

Here are some of the STDs it covers: 

  • HIV
  • Chlamydia
  • Gonorrhea
  • Syphilis
  • Herpes
  • HPV
พวกเราจัดอันดับผู้ให้บริการตามการทดสอบและค้นคว้าอย่างเข้มงวด แต่ก็จะมีการคำนึงถึงความคิดเห็นของคุณและข้อตกลงเชิงพาณิชย์ของเรากับผู้ให้บริการด้วย หน้านี้มีลิงก์ affiliate
Elly Hancock
Elly Hancock
Elly Hancock is a professional writer based in the UK with experience of creating engaging web copy for a variety of industries, from internet technology and science, to food and nutrition. Her love for content writing stems from an ability to connect with readers, understand their needs, and provide solutions in an honest and easy-to-read manner. In her spare time, you can find Elly on long dog walks, cooking a new recipe, or in the gym.

ผู้ใช้ยังอ่าน

รีวิว Testing.com จากผู้ใช้

Users reviews are not verified

ไม่พบรีวิวจากผู้ใช้ มาเป็นผู้รีวิว Testing.com คนแรก!

รีวิวจากผู้เขียน

เขียนรีวิว Testing.com

Please enter your email address to submit your review